Skip to content

注释

餐餐:饕餮。

他:凡是女人味不够的,或者我觉得没熟到够认为有女人味的,一律是“他”。

当年:那个恣意绽放自己青春的初中三年。

Mr Young:父亲。

Ms Lee:母亲。

Kelly:陪伴Mr Young走完后半生的人。

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.